زنجیر خورشیدی موتور سنگین قهرمانی طلایی اورینگ دار DID did oring

زنجیر خورشیدی موتور سنگین قهرمانی طلایی اورینگ دار DID did oring

09127052877

زنجیر طلایی اورینگ دار حرفه ای سایز 520 525 530 قهرمانی ، برای موتورهای سبک و سنگین cb cbr kawasaki ninja هیوسانگ بنلی کراس crm wr
زنجیر طلایی اورینگ دار حرفه ای سایز 520 525 530 قهرمانی ، برای موتورهای سبک و سنگین cb cbr kawasaki ninja هیوسانگ بنلی کراس crm wr

09127052877